~   Adendum  ~

 Borg Regeling

 

De afnemer welke is gespecificeerd in de samenwerkingsovereenkomst

 

en

 

Epins B.V. met het kvk nummer : 72676345   en met BTW nummer : NL 859193858B01 welke gevestigd is aan de Hoogoorddreef 123,1101 BB, Amsterdam. onder firma naam JJ Holding B.V en rechtgeldig vertegenwoordigd wordt door de heer Karuppiah Alageswaran, in de functie van directeur,

hierna te vernomen “de aanbieder”.

 

komen met betrekking tot het verkozen utiliteitskanaal, het volgende overeen.

 

 

 1. BORG REGELING

De aanbieder biedt de afnemer de volgende betalingsmogelijkheden met betrekking tot het borgsom.

 • Voorwaarden Prestatie Gebonden Borg Regeling
  • De afnemer kan ervoor kiezen om bij op de dagtekening van deze overeenkomst de borgsom te betalen.
  • Indien de afnemer meer dan 3000 kaarten heeft verkocht binnen 30 kalenderdagen vanaf de dagtekening van deze overeenkomst, dan is de afnemer geen borg verschuldigd aan de aanbieder.
  • Indien de afnemer minder dan 3000 kaarten heeft verkocht binnen 30 kalender dagen vanaf de dagtekening van deze overeenkomst, dan is de afnemer het borgsom verschuldigd aan de de aanbieder. Hij dient dan binnen 45 kalender dagen na dagtekening van deze overeenkomst het bedrag te hebben betaald aan de aanbieder. Indien de afnemer na deze 45 kalenderdagen nog niet tot betaling is overgegaan, behoudt de aanbieder het recht het utiliteitskanaal per direct op te vragen.
  • Indien de afnemer minder dan 3000 kaarten heeft verkocht in 30 kalender dagen alsmede geen borg heeft betaald binnen 45 kalenderdagen en het borgsom van het utiliteitskanaal niet betaald, zal de aanbieder de een bedrag van € 350 in rekening brengen welke binnen 14 kalenderdagen betaald dient te worden aan de aanbieder. Indien de afnemer het betalingstermijn van 14 kalenderdagen overschrijdt, zal de aanbieder tot incasso overgaan.
  • Alle kosten met betrekkeing tot het inzetten van incasso procedure en alsmede alle bijkomende vervolgingen, zijn voor rekening van de afnemer.

 

 • Betalingsregeling
  • Indien de afnemer niet in staat is om het borgsom in 1 keer te betalen kan hij een betalingsregeling treffen met de de afnemer. Dit gebeurt uitsluitend op basis van automatische incasso.
  • Het verschuldigde borgsom kan middels een betalingsregeling betaald worden in termijnen. Dit kunnen verschillen tussen 2 tot en met 10 termijnen. De afnemer zal dit schriftelijk overeen dienen te komen met de aanbieder.
  • De borg dient overgemaakt te worden naar de rekening nummer IBAN: NL 08 INGB 000 63 10211 en ten name van EPINS en onder vermelding van: Borgsom + Product Naam + Naam van de afnemer.

 

 • Terug betaling borg
  • Bij het einde van de overeenkomst dient de aanbieder het borg bedrag te storneren binnen 14 kalenderdagen indien de afnemer het uitgeleende utiliteitskanaal in goede staat aan de aanbieder heeft geretourneerd.
  • Indien er schade is aan het utiliteitskanaal, zal de aanbieder die verreken met het betaalde borg bedrag.
  • Indien de afnemer geen borg heeft betaald en het utiliteitskanaal niet terug wenst te geven zal de aanbieder de afnemer een bedrag van € 350 in rekening brengen welke binnen 14 kalenderdagen betaald dient te worden aan de aanbieder. Indien de afnemer het betalingstermijn van 14 kalenderdagen overschrijdt, zal de aanbieder tot incasso overgaan.